گیاهی

ششمین نمایشگاه ملی گیاهان دارویی

/post-13

ششمین نمایشگاه ملی گیاهان دارویی با حضور ۱۸۰ شرکت در بخش‌های مختلف و ۶۰ شرکت نوپا، ۵ صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر و ۱۰ شتاب‌دهنده تخصصی برگزار شد.