اثرات سقز تلخ بر رگ زایی و درمان زخم سوختگی پوست در موش های صحرایی

برای دانلود مقاله اینجا کلیک کنید